Opis Miejscowości Frydman

Z kilku cennych zabytków najbardziej interesujący jest, stojący w rynku, wczesnogotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa z początku XIV w. Od gotyckiej bryły świątyni odróżnia się nieco wieża, której smukłą sylwetkę wieńczy renesansowa attyka w formie tzw. jaskółczego ogona. Takie rozwiązanie architektoniczne jest w Polsce niezwykle rzadkie, zanotowano tylko dwa przypadki – właśnie na Spiszu.

Kudowa Zdrój noclegi

Na ścianach prezbiterium można wypatrzyć zachowane detale sztuki wczesnogotyckiej lub nawet romańskiej – niewielkie okno szczelinowe i archaiczną rzeźbę w narożniku pod okapem dachu (od strony kaplicy). Do nawy od strony północnej przylega dobudowana w XVIII w. ośmioboczna kaplica. Całość budowli otoczona jest murkiem z barokową dzwonnicą i bramkami, nakrytymi baniastymi gontowymi hełmami. Czytaj dalej Opis Miejscowości Frydman