Rybnik

Prastara osada piastowska a tradycjach sięgających XII w. Zamek książęcy powstał tu w XIII w. Od drugiej potowy XV w. do 1788 r. miasto było stolicą Księstwa Rybnicko-Karniowskiego. U progu współczesności rozwijać zaczęło się hutnictwo, a potem górnictwo. W 1922 r. Rybnik znalazł się w części Śląska, która przypadła Polsce. W latach 70. XX w. powiększono go, włączając doń mnóstwo okolicznych osiedli i budując wielkie blokowiska. Stolica Rybnickiego Okręgu Węglowego ma 145 tys. mieszkanc6w. Poza wartym uwagi starym centrum jest dość przygnębiająca. Czytaj dalej Rybnik