Historia Łeby

Osada, wymieniona po raz pierwszy w dokumencie księcia Mściwoja II w 1282 r., początkowo nieźle się zapowiadała. Okoliczne tereny należały najpierw do wpływowego w owym czasie rodu Święców, potem – wraz z Księstwem Lęborskim – do Krzyżaków. Wioska zaczęła się rozrastać, powstał port, do którego zawijały statki z Gdańska, Lubeki i gotlandzkiego Visby. Mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem i handlem drewnem. W 1357 r. Łeba otrzymała prawa miejskie. Niestety, wkrótce zaczęły się pierwsze kłopoty: wielokrotne powodzie i ruchome piaski. Czytaj dalej Historia Łeby