ŚWIDNICA. KOŚCIÓŁ POKOJU

ŚWIDNICA. KOŚCIÓŁ POKOJU

Pochodzący z 1657 roku kościół pod wezwaniem św. Trójcy ma bardzo ciekawą historię. Powstał na terenie ówczesnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, podlegającego władzy Habsburgów, jako jeden z warunków pokoju westfalskiego. Pokój ów po wojnie trzydziestoletniej zawarli zwycięski cesarz Austrii Ferdynand III i król szwedzki Gustaw Adolf.

Noclegi w Świętej Katarzynie

Cesarz łaskawca

Ludność księstwa była w większości wyznania ewangelickiego. W latach 1653-54, po kapitulacji Szwedów, z Habsburgami przybyli jezuici – ewangelikom odebrano około 250 kościołów. Cesarz Ferdynand III po wielu petycjach i błaganiach łaskawie zgodził się na wybudowanie… trzech świątyń. I to pod warunkiem, że jako budulca użyje się wyłącznie drewna, piasku, gliny i słomy, a budowa będzie trwała nie dłużej niż rok.

Jak na budowlę z takich materiałów, kościół jest rzeczywiście imponujący. Mieści się w nim około 8 tysięcy ludzi, z tego 3 tysiące na miejscach siedzących. Bazylika jest wzniesiona na planie krzyża; trójnawowy korpus krzyżuje się z także trójnawowym transeptem. Nawa główna ma 44m długości i 20m szerokości. Wysokość – 15m. Transept ma długość 30m i 20m szerokości.

Góry Świetkorzyskie

Tradycyjnie zbudowano ją bez użycia gwoździ, łącząc poszczególne elementy kołkami. Są tylko dwa tego rodzaju obiekty w Europie. Drugi znajduje się w pobliskim Jaworze.