SKARBY BAROKU

Skarby baroku

Przy ozdabianiu wnętrz pracowało wielu wybitnych artystów. Należeli do nich Ignacy Provisore, rzeźbiarz Mateusz Stainl, twórca gigantycznego fresku w Sali Książęcej Pałacu Opatów przedstawiającego dobroczyńców klasztoru Chrystian Filip van Bentum.

Święta Katarzyna

Pracuje tu też Michał Willman – jeden z najwybitniejszych malarzy doby baroku w naszej części Europy. Jego dzieła znajdują się w kościołach w Henrykowie i Krzeszowie, w Pradze i Berlinie.

Dobre czasy klasztoru kończą się po przejęciu Śląska przez Prusy. W 1810r. klasztor ulega sekularyzacji. Zostaje zamieniony najpierw w arsenał, a potem w szpital dla psychicznie chorych. W budynkach gospodarczych mieści się stadnina koni.

Inwestycja Michaela Jacksona

Wyposażenie zostaje w większości wywiezione. W czasie II wojny jest tu fabryka uzbrojenia, w latach 1945 -1948 szpital Armii Czerwonej . To wystarczyło do kompletnej dewastacji zabytku. Nawet grobowce książąt zostały pouszkadzane. Pozostałe wyposażenie zostało albo zniszczone albo wywiezione. Niektóre obrazy Willmana i tzw. Anielskie Stalle Stainla znalazły się w kościołach Warszawy. Przez długi czas opactwo było wykorzystywane jako….magazyn. Od 1962r. trwa remont, ale brak pieniędzy powoduje że jeszcze bardzo długo potrwa zanim ten zabytkowy kompleks odzyska swą dawną świetność. Krążyły nawet legendy, że Michael Jackson ma tu inwestować ale gdzie to on już nie miał tego w Polsce robić.

Krajno noclegi

 

LUBIĄŻ. ŚLĄSKI ESCORIL

LUBIĄŻ. ŚLĄSKI ESCORIL

Escoril to potężny kompleks klasztorno – pałacowy zbudowany w pobliżu Madrytu w XVIw. na rozkaz Filipa II, króla Hiszpanii. Przewodnik, który oprowadzał nas po udostępnionej do zwiedzania części kompleksu klasztornego w Lubiążu nie przesadził porównując go z hiszpańską budowlą. Jest równie imponujący np. jego fasada ma długość 223 m., szerokość 118 m., a kubatura obiektu wynosi około 330tys. m sześc.! I podobnie jak Escoril pełnił funkcje rezydencji, kościoła i miejsca wiecznego spoczynku władców.

Szklarska Poręba noclegi

Przepędzeni Cystersi

Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1163r. kiedy z Pforty, niewielkiej miejscowości w Turyngii książę Bolesław I Wysoki sprowadza nad Odrę cystersów. Zadbał o godne uposażenie zakonu – zapisuje im kilkanaście wielkich posiadłości. Dzięki temu, donacjom następnych ofiarodawców oraz przysłowiowej pracowitości i zapobiegliwości mnichów zakon powiększał swój majątek. W XIIIw. ma już swoje filie w podkrakowskiej Mogile, śląskim Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim.

Rozwój klasztoru został przerwany przez wojny husyckie, a następnie przez konflikty zakonników pochodzenia polskiego i niemieckiego. Dochodzi do tego, że pod koniec XVw. mnisi zostają przepędzeni, a zabudowania klasztorne zamienione na pałac myśliwski. Dopiero po wojnie trzydziestoletniej za czasów opata Arnolda Freiberga opactwo odzyskuje swoją dawną świetność.

Noclegi w Krajnie

Cały kompleks w Lubiążu rozbudowuje się. Składa się z klasztoru, pałacu opata, znajdującego się między nimi kościoła pod wezwaniem NMP ze starą, pochodzącą z XIVw. kaplicą książęcą oraz z wielu zabudowań gospodarczych. Cały zespół był otoczony fosą i murem, w którym zachowała się do dziś ładna, pochodząca z 1601r. brama.