KIM BYLI ŁEMKOWIE

KIM BYLI ŁEMKOWIE

Łemkowie stanowili odrębną grupę etniczną wywodzącą się z polskich i ruskich rolników, słowackich osadników i wołoskich pasterzy. Prawdopodobnie czynnikiem jednoczącym te odrębne nacje było prawosławie i gospodarowanie na wspólnej ziemi.

Krajno noclegi

Łemkowie stworzyli oryginalną kulturę ludową, z jednej strony czerpiąc ze starej tradycji ruskiej i wołoskiej, z drugiej zaś – przechwytując nowinki ze świata.

BÓBRKA. MUZEUM NAFTY

Bóbrka – wieś w woj. podkarpackim. W 1854r. z inicjatywy Ignacego Łukasiewicza, stanął tu pierwszy w świecie ręcznie kopany szyb naftowy. Dzisiaj w Muzeum-Skansenie Przemysłu Naftowego można obejrzeć tzw. kiwaki – charakterystyczne elementy wystające ponad szyb wiertniczy.

IGNACY ŁUKASIEWICZ

Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1822r. w Zadusznikach. Po ukończeniu rzeszowskiego gimnazjum podjął studia na wydziale farmacji. Uzyskał tytuł magistra i rozpoczął pracę w aptece. Wraz z kolegą Janem Zehem przystąpił do prowadzenia eksperymentów nad destylacją ropy. Efektem pracy było pozyskanie nafty.

Kościelisko noclegi

PIERWSZA LAMPA NAFTOWA

Pierwsza lampa naftowa zabłysnęła w oknie wystawowym apteki Mikolascha w marcu 1853r. Jeszcze w tym samym roku został oświetlony szpital we Lwowie. Ta data właśnie jest wyznacznikiem początku historii przemysłu naftowego na świecie.